Biblioteki
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
15.02.2007.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie
32 – 740 Łapanów 10
tel. 14 685-34- 60
Dyrektor – Teresa Szewczyk

   Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie powołana Uchwałą Rady Gminy w 1948 roku z trzema filiami w Grabiu, Sobolowie i Tarnawie. 

   Biblioteka wraz z filiami posiadając księgozbiór w ilości przeszło 40 tysięcy voluminów rocznie obsługuje ponad 2 tysiące czytelników wypożyczając 48 tysięcy książek i materiałów, stąd też biblioteki wykazują się najwyższymi w powiecie wskaźnikami czytelności. Z księgozbiorów zgromadzonych w bibliotekach oprócz czytelników dorosłych korzystają dzieci i młodzież z sześciu szkół podstawowych i dwóch zespołów szkół zawodowych z terenu gminy.
Aby zapoznać uczniów z warsztatem informacji, księgozbiorem podręcznym i katalogami prowadzone są lekcje biblioteczne dla młodych czytelników. Biblioteka jest także ośrodkiem wiedzy o regionie, posiada wydzielony księgozbiór regionalny i kartotekę środowiskową, prowadzi kilkanaście teczek wycinków jako pomoc dydaktyczną dla uczniów.
Oprócz typowej dla bibliotek działalności merytorycznej prowadzone są także inne formy pracy.

   W maju – miesiącu Kultury, Oświaty, Książki i Prasy odbywają się spotkania z ludźmi kultury, wykłady literackie i konkursy czytelnicze. W lecie co roku biblioteka bierze udział w gminnej imprezie „Piknik nad zalewem” organizując loterię fantową.

   Każdy czytelnik który odwiedza biblioteki znajdzie dla siebie ciekawą i odpowiednią lekturę. Oprócz dużego wyboru literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci każda biblioteka posiada dużo lektur, wydawnictwa encyklopedyczne, informatory, wartościowy księgozbiór popularno – naukowy, różne pomoce dla młodzieży kształcącej się a także bogaty i ciekawy księgozbiór z zakresu ochrony środowiska o szeroko pojętej ekologii – cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. Recenzje interesujących pozycji przeczytać można w stałej rubryce w regionalnej prasie „Nasza gazeta”.

   W bibliotece w Łapanowie znajduje się również Punkt mierzenia ciśnienia, z którego skorzystać można bez ograniczeń w godzinach pracy Biblioteki.

GODZINY OTWARCIA


Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie
czynna:
od poniedziałku do piątku – 9.00 – 17.00
sobota - 8.00 – 12.00

Biblioteka Sobolów
czynna:
poniedziałek – 12.00 – 18.00
środa - 12.00 – 19.00
piątek - 8.00 – 15.00

Biblioteka Tarnawa
czynna:

poniedziałek 7:30 - 15:30
środa  7.30 – 15.30
niedziela 7:30 – 11:30


Biblioteka Grabie
czynna:
wtorek 09.00 – 16.00
czwartek 09.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.00