Ścieżka edukacji ekologicznej
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
14.09.2016.
Ścieżka edukacji ekologicznej "Z leśniczym przez las"

   Położona jest na terenie Leśnictwa Chrostowa, Gmina Łapanów, Powiat Bocheński. Ścieżka ciągnie się na długości ok. 2,5 km. Dostępna jest przede wszystkim dla zorganizowanych grup szkolnych na tzw. "zielone lekcje" a także dla indywidualnych turystów lubiących ciszę i piękno przyrody. 

   Nosi nazwę "Z leśniczym przez las" ze względu na to, że leśnik obcując na 
co dzień z lasem wyjaśnia na czym polega jego praca a także najlepiej zna tajniki lasu i zwyczaje jego mieszkańców. 


 Zapraszamy na szlak...


   Wędrówka zaczyna się od kącika ekologicznego przy którym zlokalizowany jest parking na 4-5 samochodów osobowych lub dwa autokary. 
Zaproszenie do lasu
W kąciku umieszczonych jest kilka tablic:

  • ZAPROSZENIE DO LASU- informuje zwiedzających jak należy właściwie zachowywać się w lesie

  • POWALONE DRZEWO- mówi turystom że leżące iPtasi budzik próchniejące drzewo to nie tylko bezużyteczna kłoda ale miejsce życia i bytowania wielu organizmów zwierzęcych i roślinnych 

  • WĘDRÓWKA DRZEW – pokazuje jak i dzięki czemu drzewa zdobywają nowe tereny.

  • PTASI BUDZIK – informuje, który ptak jest "rannym ptaszkieOchrona pożytecznej fauny w lasach m" a który śpiochem a także jeżeli zapomnieliśmy zegarka to ptaki poinformują nas która godzina. 

  • OCHRONA POŻYTECZNEJ FAUNY – informuje o roli ptaków w lesie i o tym w jaki sposób można ptakom pomóc poprzez wywieszanie budek lęgowych, dokarmianie w okresie zimowym, urządzanie wodopojów.

   Dla celów dydaktycznych przy kąciku ekologicznym wywieszone są różne typy budek dla ptaków i nietoperzy. Występują tutaj także naturalne dziuple na dębie. 

   Ruszając w dalszą drogę będziemy spotykali różne drzewa, przy których znajdują się tabliczki z nazwą w języku polskim i łacińskim oraz tablice z ciekawostkami danego gatunku

Tabliczki z nazwami gatunkowymi

   Za leśniczówką skręcamy w las.

   Spotykamy tam tablicę PORADNIK GRZYBIARZA informującą o zasadach prawidłowego zbierania grzybów oraz pokazującą na fotografiach podstawowe gatunki grzybów jadalnych i trujących. 

Imponujące okazy  bluszczu pospolitego


   Wędrując nadal natkniemy się na stanowiska 20 sztuk kwitnącego bluszczu pospolitego – hedera helix, którego łodygi pną się nawet na wysokość 15 – 20 m 

 


   Idąc dalej ścieżką spotykamy ukryty w lesie paśnik gdzie zimą myśliwi i leśnicy dokarmiają zwierzynę i pomagają jej przetrwać trudny czas.


   Tak przemierzając las dochodzimy do przystanku MROWISKO opisującego życie leśnych mrówek, ich zorganizowane życie społeczne i wpływ na nasz las, którego chronią przed szkodliwymi larwami owadów.

 Zespół mrowiska na trasie ścieżki    Imponujący okaz mrowiska

Wędrując szlakiem ścieżki
   Pamiętajmy, aby wędrując nawet grupą zachowywać się cicho, gdyż oprócz śladów buchtujących dzików , być może na leśnej polanie spotkamy pasącą się sarnę, a cały czas towarzyszył nam będzie śpiew ptaków. 


Ambona z tablicą ZWIERZĘTA LEŚNE

   Idąc brzegiem łąki dojdziemy do tablicy ZWIERZETA LEŚNE gdzie przy ambonie oglądniemy zdjęcia dziko żyjących zwierząt na tym terenie. 

   Ścieżkę zakończymy na podwórzu leśniczówki , gdzie rosną lipy o wymiarach drzew pomnikowych o obwodzie pnia 5,9 m a perłą wśród nich jest lipa o rzucie korony30m.

Imponująca lipa drobnolistna   

   Zmęczeni spacerem możemy udać się do kącika ekologicznego gdzie możemy odpocząć i posilić się przy przygotowanych w tym celu stolikach i ławkach.

   Nasza wycieczka dobiegła końca – jednak wrażenia po spotkaniu z przyrodą w tak urokliwym miejscu zostaną długo w naszej pamięci...Zapraszamy


   Spacery dla zorganizowanych grup po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z leśniczym (tel. 012 45130 65)

Dojazd do ścieżki z Bochni:
* Autobusem linii nr 13 m. Chrostowa – Dąbrowica
* BUS-em z parkingu przy Hotelu "Floris" (Bochnia) w kierunku Łapanowa (przystanek w msc. Chrostowa obok byłej szkoły ZS im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy)
* Samochodem: przez Łapczycę, Siedlec, Stradomkę, Chrostowę pod lesniczówkę w Chrostowej.

Ścieżka edukacji ekologicznej "Z leśniczym przez las" powstała z inicjatywy Nadleśnictwa Brzesko i Gminy Łapanów przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie