Kierownicy
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
08.03.2010.
Struktura organizacyjna urzędu

 • Sekretarz Gminy – 
  tel. 14 684 85 31
  pokój nr  1
  e-mail: sekretarz@lapanow.pl

 • Referat Finansów, Budżetu i Podatków – pokój nr 8, 9,10
  Kierownik – Barbara Molenda
  tel. 014 684 85 18
  e-mail: skarbnik@lapanow.pl

 • Referat Administracji, Spraw Obywatelskich i Społecznych – pokój nr 11
  Kierownik – mgr Danuta Klejdysz
  tel. 14 684 85 30
  e-mail: kadry@lapanow.pl

 • Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pokój nr 16
  Kierownik – Tadeusz Nowojowski
  tel. 14 685 37 20
  e-mail: budownictwo@lapanow.pl

 • Referat Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy – pokój nr 2
  Kierownik – Wojciech Sotoła
  tel. 14 684 85 12
  e-mail: rolnictwo@lapanow.pl 

 • Centrum Obsługi Oświaty – pokój nr 7
  Kierownik – lic. Anna Kurnik
  tel. 14 685 39 01 wew. 15 lub 35
  e-mail: zeas@lapanow.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –  /Budynek OSP Łapanów/
  Kierownik – mgr Małgorzata Bolak
  tel. 14 685 39 04
  lub 14 684 85 10
  e-mail: gops@lapanow.pl

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łapanowie
  mgr Maria Wiśniewska
  tel. 14 684 85 22
  pokój nr 12
  e-mail: dzialalnosc@lapanow.pl

 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
  Celina Roman 
  tel. 14 684 85 30
  pokój nr 17
  e-mail: rada@lapanow.pl

 • Radca Prawny 
  mgr Łukasz Kołcz tel. 14 684-85-14
  pokój nr 4