MRPO
Wpisał: Grzegorz Statek   
11.09.2009.


Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boczów, Gmina Łapanów.

Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej

Budowa sali gimnastycznej oraz boiska sportowego z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Grabiu