Wójt Gminy
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
03.12.2014.

Wójt Gminy Łapanów – mgr Robert Roj

tel. sekretariat: 14 685 39 01
tel. centrala : 14 613 40 57
tel. komórkowy: 669 190 320

Wójt Gminy przyjmuje strony – pokój nr 6
- środa – w godzinach 800 - 1600
- w pozostałe dni tygodnia – podczas obecności