Parafie
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
15.02.2007.
 Na terenie gminy Łapanów znajdują się następujące parafie::