Jednostka OSP Łapanów najlepsza w powiecie
Wpisał: Grzegorz Statek   
05.12.2017.
 Komisja ds. oceny prac w konkursie na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego AD 2017” obradująca w składzie: Tadeusz Cichoń – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bochni, Piotr Gadowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, Maria Jachym – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, po weryfikacji nadesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgłoszeń, najwyżej oceniła jednostkę OSP Łapanów, kwalifikując ją jednocześnie do finału wojewódzkiego.
Jednostki oceniane były w 5 kategoriach: osiągnięcia inwestycyjne, współpraca, zaangażowanie, aktywność, promocja.

Źródło: http://www.zopzosprpwbochni.masternet.pl/