Wykaz dróg zleconych przez Urząd Gminy w Łapanowie do zimowego utrzymania
Wpisał: Grzegorz Statek   
04.12.2017.

 Wykaz dróg do zimowego utrzymania oraz aktualne numery telefonów do osób bezpośrednio związanych z odśnieżaniem: kliknij