Remont drogi Kobylec - Zagórzany
Wpisał: Grzegorz Statek   
24.11.2017.
 Rozpoczęły się prace remontowe na drodze gminnej nr K580185 i K560119 Kobylec – Zagórzany. Jest to droga graniczna dla gmin Łapanów i Gdów. W zakres robót wchodzą prace ziemne, wykonanie odwodnienia oraz podbudowy dolnej i górnej. Koszt zadania wyniesie 67 858,57 zł, 50% tej kwoty pokryje gmina Łapanów, 50% gmina Gdów.
Na czas remontu droga została zamknięta.


Tekst i zdjęcie: Mirosław Drożdż