Przypominamy o obowi您ku z這瞠nia zg這szenia o posiadanym zbiorniku na 軼ieki
Wpisa: Grzegorz Statek   
23.11.2017.
Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach, dalej ustawa UCPG (t.j. Dz.U.2017.1289) gminy maj obowi您ek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodp造wowych na nieczysto軼i p造nne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni 軼ieków.
W zwi您ku z powy窺zym zwracamy si do mieszka鎍ów Gminy ζpanów o wype軟ienie druku zg這szenia posiadanego zbiornika bezodp造wowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni 軼ieków i dostarczenie do Urz璠u Gminy ζpanów w terminie do 30 listopada 2017 roku.
          Druki zg這szenia dost瘼ne s w Urz璠zie Gminy (w Referacie Infrastruktury i Ochrony 字odowiska, pokój nr 16), na stronie internetowej gminy w zak豉dce „Druki do pobrania” oraz u so速ysów.
Wype軟ione druki prosimy sk豉da w sekretariacie Urz璠u Gminy ζpanów, poczt na adres: Urz康 Gminy ζpanów, 32-740 ζpanów 34 lub poczt elektroniczn na adres e-mail: ug@lapanow.pl.   
          Jednocze郾ie informujemy, 瞠 pracownicy Referatu Infrastruktury
i Ochrony 字odowiska Urz璠u Gminy ζpanów rozpoczynaj kontrol zbiorników bezodp造wowych oraz przydomowych oczyszczalni 軼ieków na terenie Gminy ζpanów.
             W pierwszej kolejno軼i b璠 sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzaj帷e wywóz nieczysto軼i ciek造ch. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach b璠zie sprawdzana szczelno嗆 zbiorników bezodp造wowych na nieczysto軼i ciek貫 w celu okre郵enia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych wyciekami pochodz帷ymi z tych zbiorników.
           Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG w豉軼iciele nieruchomo軼i, którzy pozbywaj si z terenu nieruchomo軼i nieczysto軼i ciek造ch s obowi您ani do udokumentowania w formie umowy korzystania z us逝g wykonywanych przez gminn jednostk organizacyjn lub przedsi瑿iorc posiadaj帷ego zezwolenie na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie opró積iania zbiorników bezodp造wowych i transportu nieczysto軼i przez okazanie takich umów  i dowodów uiszczania op豉t
za te us逝gi.

Druk zg這szenia: pobierz

Wójt Gminy ζpanów
mgr Robert Roj