Wydawanie żywności z CARITAS
Wpisał: Grzegorz Statek   
02.10.2017.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, iż w dniu 05.10.2017r. tj. czwartek, od  godz. 8:00-15:00 w podziemiach nowego kościoła w Łapanowie będzie wydawana żywność z Caritas dla rodzin z parafii Cichawka oraz rodzin z parafii Łapanów.
Natomiast w dniu 06.10.2017r. tj. piątek, od godz. 8:00-14:00 żywność będzie wydawana dla rodzin z parafii Sobolów oraz parafii Tarnawa.
Prosimy o przekazanie informacji bliskim i sąsiadom a także przestrzeganie wyznaczonych terminów i godzin odbioru żywności.