Wręczenie stypendiów dla studentów
Wpisał: Grzegorz Statek   
26.09.2017.
 W dniu 26 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Łapanów wręczone zostały studentom stypendia Wójta Gminy za bardzo dobre wyniki nauczania i wysoką średnią ocen (powyżej 4,3). W tym roku 36 żaków otrzymało jednorazowe stypendium w kwocie 500,00 zł.
Sekretarz Gminy pogratulowała stypendystom osiągniętych tak wysokich wyników w nauce i zaapelowała aby w kolejnych latach nadal starali się osiągać jak najlepsze wyniki. Na zakończenie podziękowała wszystkim obecnym i życzyła samych sukcesów w kolejnym roku akademickim.
 
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Statek