Podniesienie poziomu bezpieczeństwa
Wpisał: Grzegorz Statek   
26.09.2017.
 Urząd Gminy w Łapanowie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podjął działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działania urzędu w sytuacjach zaniku zasilania energetycznego poprzez zainstalowanie systemu podtrzymującego napięcie elektrycznej.
Zakupiony agregat wyposażony w system autostartu pozwoli dodatkowo na zapewnienie ciągłości łączności radiowej służb Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.