Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
19.09.2017.

Gmina Łapanów ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont drogi dojazdowej koło cmentarza na działkach nr 196/2 w msc. Łapanów i 602/24 w msc. Kobylec".

Ogłoszenie

Oferta

Kosztorys