Szkolenie w LGD
Wpisał: Grzegorz Statek   
11.09.2017.
 W dniu 6 września 2017 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla członków Rady, członków Zarządu i Pracowników Biura LGD „Dolina Raby”. W szkoleniu wzięli udział także członkowie Rady zaprzyjaźnionego LGD „Gościniec 4 Żywiołów”.
Szkolenie prowadzili Grzegorz Brach – Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich oraz Danuta Filipczyk-Smaś – opiekun LGD. Szkolenie dotyczyło zagadnień prawnych i proceduralnych przy ocenie projektów przez Radę. Było także okazją do zgłoszenia uwag i dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem LGD i programu LEADER.

Tekst i zdjęcia: Patryk Paszkot