Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiu
Wpisał: Grzegorz Statek   
08.09.2017.
 Trwa termomodernizacja świetlicy w Grabiu. W I etapie za kwotę 55 505,00 zł zmodernizowano kotłownię gazową. Wykonawcą robót była firma WOD – KAN. C.O. – GAZ Marian Zdebski. W II etapie, który właśnie się rozpoczął, wykonane zostanie ocieplenie wraz z elewacją, podbicie okapów oraz wymiana drzwi wejściowych. Koszt tych prac wyniesie 61 516,20 zł, wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Marek Korzeniowski.
   
Termomodernizacja świetlicy w Grabiu łącznie kosztować będzie 117 021,20 zł, w całości sfinansowana zostanie z budżetu gminy Łapanów.

Tekst i zdjęcie: Mirosław Drożdż