Jubileusz 130-lecia OSP Łapanów
Wpisał: Grzegorz Statek   
08.09.2017.
 W dniu 2 września 2017 r. jednostka OSP Łapanów obchodziła jubileusz 130-lecia istnienia. W uroczystości wzięły udział inne jednostki OSP: z Lubomierza, Sobolowa, Tarnawy, Wolicy i Zbydniowa. Mszy św. w intencji strażaków przewodniczył ks. prob. Tadeusz Jarzębak. Po jej zakończeniu, w rytm muzyki przygrywanej przez Strażacką Orkiestrę Dętą z Tarnawy, wszyscy zebrani przeszli na łapanowski rynek, by wziąć udział w uroczystym apelu.
Rozpoczęło go złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości druha Pawła Kaczmarczyka, mł. bryg. Pawłowi Sejmej – Zastępcy Małopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Następnie prezes OSP Łapanów Jan Kulig powitał przybyłych gości oraz przedstawił historię „jubilatki”.
W kolejnej części nastąpiło wręczenie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie Medalu honorowego im. Bolesława Chomicza. Druh Tadeusz Cichoń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni odczytał uchwałę, po czym wręczył medal na ręce prezesa Jana Kuliga. Następnie miało miejsce odznaczenie zasłużonych strażaków z jednostki OSP Łapanów. Odznaczenia wręczali: druh Tadeusz Cichoń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, st. bryg. Krzysztof Kokoszka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP  RP w Bochni oraz Robert Roj – Wójt Gminy Łapanów, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie.
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
- Adam Kaja
- Grzegorz Apostoluk
- Wiesław Sikora
- Andrzej Grabacki
- Robert Hojda
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
- Tomasz Pacek
- Michał Kogut
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
- Grzegorz Szostak
- Łukasz Bujak
- Marcin Dudek
- Wiesław Węglarz  
- Tomasz Pławecki
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali:
- Łukasz Bujak
- Grzegorz Szostak
- Bartłomiej Paszkot
- Tomasz Nowak
- Małgorzata Stokłosa
- Aleksandra Tracz
- Joanna Gądek
- Dariusz Kępa
- Maksymilian Grzyb
- Mateusz Stalmach
- Michał Dziedzic
- Marcin Kaja
- Patryk Nowak
- Marcin Dudek
- Grzegorz Młyński
- Marcin Kaczmarczyk
- Andrzej Janus
Po odznaczeniach przyszedł czas na podziękowania dla zasłużonych osób, w tym firm i przedsiębiorców. Po nich miały miejsce przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał mł. bryg. Paweł Sejmej – Zastępca Małopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, po nim życzenia jednostce złożył druh Tadeusz Cichoń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Jako ostatni przemawiał wójt Robert Roj, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie. Pogratulował strażakom pięknego jubileuszu, podziękował za wielkie zaangażowanie i poświęcenie, wkładane w ratowanie życia i mienia ludzkiego, wreszcie życzył jednostce dalszego pomyślnego rozwoju. Na zakończenie dowódca uroczystości druh  Paweł Kaczmarczyk ponownie złożył meldunek, po czym wyprowadził wszystkie poczty sztandarowe.


Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Andrzej Grabacki, Mirosław Drożdż