Komunikat Ministerstwa Finansów
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
04.09.2017.
 W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej1. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona jest taka usługa, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz wydać go klientowi.


Ministerstwo Finansów przypomina, że wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon – paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.

Czytaj całość informacji. 

 

Informacja:
Agnieszka BERETA
starszy specjalista
Wieloosobowe Stanowisko Sekretariat (SWS)
Urząd Skarbowy w Bochni