Wysokie miejsca Zespołu i Kapeli "Łapanowianie"
Wpisał: Grzegorz Statek   
04.09.2017.
 Zespół Pieśni i Tańca "Łapanowianie" oraz Kapela Ludowa „Łapanowianie” wzięły udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych działających pod egidą Straży Pożarnych w ramach współpracy z tymi jednostkami. Przegląd odbywał się w Bochni w Parku „Uzbornia”.
Na deskach Muszli Koncertowej wśród wielu zespołów ludowych, rozrywkowych i kabaretowych z różnych stron województwa małopolskiego nasi tancerze zajęli II, a kapela III miejsce. Otrzymali piękne puchary, gadżety i dyplomy oraz nagrodę pieniężną w kwocie 2 tys. zł.. Przegląd organizował Związek Małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Bochni. Zespół i Kapela podczas przeglądu reprezentowały Ochotniczą Straż Pożarną z Łapanowa.


 
Tekst: Michał Paszkot
Zdjęcia: Wioletta Nowojowska