130-lecie OSP ŁAPANÓW
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.09.2017.
 Ochotnicza Straż Pożarna w Łapanowie zaprasza całą społeczność gminy Łapanów na uroczystą mszę św., która odbędzie się 02.09.2017 r. w sobotę w starym kościele o godz. 15:00 z okazji 130-lecia założenia jednostki OSP ŁAPANÓW. Po mszy św. zapraszamy wszystkich na rynek, gdzie odbędą się dalsze uroczystości.