Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników w sierpniu!
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.08.2017.
Urząd Gminy w Łapanowie informuje, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2017 r. przypada na okres:
- od 1 do 31 sierpnia 2017 r. przy czym do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup  oleju napędowego za okres od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. i wynosi 86,00 zł do 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wersja pdf)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wersja edytowalna)