XXVI Sesja Rady Gminy
Wpisał: Grzegorz Statek   
29.06.2017.
 W dniu 22 czerwca 2017 r. w  świetlicy wiejskiej w Grabiu odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przyjęli porządek obrad i wnioski do porządku obrad, po czym zapoznali się informacją o działalności międzysesyjnej komisji.
Następnie złożyli wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały w następujących sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3/ zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016 – 2023,
4/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbydniowie,
5/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce,
6/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Grabiu,
7/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kasprowicza w Sobolowie,
8/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tarnawie,
9/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Łapanowie.
W dalszej części radni zapoznali się z informacją na temat ochrony przeciwpowodziowej, z informacją na temat stanu i planów rozwoju wodociągów, z informacją na temat stanu i planów rozwoju kanalizacji, drogownictwa i oświetlenia na terenie gminy, a także z informacją na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
Na zakończenie wójt Robert Roj poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej, a także odpowiedział na wnioski i interpelacje radnych.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcie: Wojciech Sotoła