Kolejna promesa dla gminy Łapanów
Wpisał: Grzegorz Statek   
14.06.2017.
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał gminie Łapanów promesę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację dwóch zadań: 1.    Remont drogi gminnej nr K580199 Łapanów – Do wałów – Zalew w msc. Łapanów , 2.    Remont drogi gminnej nr K580243 Zbydniów – Przeginia w msc. Zbydniów.
W Łapanowie na odcinku 285 m wykonane zostanie kropienie emulsją, położona zostanie geosiatka oraz nawierzchnia asfaltowa. W Zbydniowie na odcinku 360 m wykonana zostanie dolna i górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchnia asfaltowa. Wysokość dotacji wynosić będzie 140 tys. zł, co ma stanowić 80% kosztów zadania. Prace zakończą się do 5 sierpnia 2017 r.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż