"LGD Dolina Raby" informuje
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
09.06.2017.
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby", działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

•    Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji: Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych
Przedsięwzięcie nr 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
http://dolinaraby.pl/ogloszenie-o-naborze-42017/


•    Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji:
Cel szczegółowy 2.2 Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej
Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki
http://dolinaraby.pl/ogloszenie-o-naborze-52017/


•    Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej
Przedsięwzięcie nr 2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
http://dolinaraby.pl/ogloszenie-o-naborze-62017/

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r. o godz. 15.00.