Spotkanie informacyjne
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
07.06.2017.
12 czerwca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 Program spotkania przewiduje następujące moduły tematyczne:
10:00 -11.15 - Obszary i formy wsparcia przedsiębiorczości w RPO WM 2014-2020; w tym projekty B+R, infrastruktura B+R, bony na innowacje, ekspansja na rynki zagraniczne, wdrożenia wyników prac badawczych, wzrost znaczenia instrumentów finansowych, eko-przedsiębiorstwa
11:15-11:30 Przerwa
11:30—12:30 Obszary wsparcia dla NGO z RPO WM
12:30-13:00 Prezentacja oferty LGD Dolina Raby i EO.Cenoma