RADA GMINY- Skład
Wpisał: Grzegorz Statek   
02.12.2014.

                                            
 HEJMO Stanisław              KACZMARCZYK Ryszard 
       Zbydniów                                Cichawka         

                                

    KOGUT Zbigniew                  STOKŁOSA Paweł                                 Kobylec                                    Łapanów

                       
   GRZYB Stanisław                   ŻAK Elżbieta                                           Grabie                                  Brzezowa

                                         
  PATALITA Marek                  JACEWICZ Celina     
         Boczów                                  Wolica

                       

  GRABACKI Stanisław            SZOSTAK Kazimierz                                   Tarnawa             Wola Wieruszycka, Wieruszyce, Ubrzeż

                      
   ¦LIWA Andrzej                    KLUBA Krzysztof
        Sobolów                                   Kamyk

                         
WĘGLARZ Wiesław                   WO¬NIAK Krzysztof     
         Łapanów                                Chrostowa  

 
  MUCHA Zdzisław
      Kępanów

 


Poniżej Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w sprawie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz  rad

Wyniki Głosownia na Wójta Gminy Łapanów
Wyniki Głosowania do Rady Gminy Łapanów