Druki do pobrania
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
22.12.2015.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PobierzZgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków

PobierzWzór wniosku o świadczenie wychowawcze

 

 


Podatki na  2016 rok.

UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY GMINY ŁAPANÓW z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Wzór deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w brzmieniu jak załącznik
Nr 1 do Uchwały.

Wzór informacji na podatek od nieruchomości w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do Uchwały.

Wzór deklaracji o gruntach podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym w brzmieniu jak
załącznik Nr 3 do Uchwały.

Wzór informacji na podatek rolny w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do Uchwały.

Wzór deklaracji o lasach w brzemieniu jak załącznik Nr 5 do Uchwały.

Wzór informacji na podatek leśny w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do Uchwały.DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Pobierz - druk WORD
Pobierz - druk PDF