Zachowanie w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu
Wpisał: Wiesław Węglarz   
03.10.2013.
Zachowanie w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu