Statystyka mieszkańców
Wpisał: Grzegorz Statek   
27.07.2017.
Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości.
Stan na 31 grudnia 2016 roku.
 
 • Boczów - 325 osób

 • Brzezowa - 389

 • Chrostowa - 344

 • Cichawka - 519

 • Grabie - 606

 • Kamyk - 354

 • Kępanów - 224

 • Kobylec - 838

 • Lubomierz - 247

 • Łapanów - 1279

 • Sobolów -740

 • Tarnawa- 748

 • Ubrzeż - 261

 • Wolica - 286

 • Wieruszyce - 143

 • Wola Wieruszycka -147

 • Zbydniów - 554
 
RAZEM: 8004 osób
 

 
 
Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości.
Stan na 31 grudnia 2015 roku.
 
 • Boczów - 307 osób

 • Brzezowa - 386

 • Chrostowa - 337

 • Cichawka - 514

 • Grabie - 600

 • Kamyk - 354

 • Kępanów - 231

 • Kobylec - 830

 • Lubomierz - 251

 • Łapanów - 1263

 • Sobolów -754

 • Tarnawa- 740

 • Ubrzeż - 262

 • Wolica - 281

 • Wieruszyce - 145

 • Wola Wieruszycka -148

 • Zbydniów - 553
 
RAZEM: 7956 osób
 
Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2014 roku.
 
 • Boczów - 306 osób

 • Brzezowa - 375

 • Chrostowa - 328

 • Cichawka - 514

 • Grabie - 586

 • Kamyk - 350

 • Kępanów - 222

 • Kobylec - 816

 • Lubomierz - 249

 • Łapanów - 1246

 • Sobolów -741

 • Tarnawa- 740

 • Ubrzeż - 271

 • Wolica - 281

 • Wieruszyce - 144

 • Wola Wieruszycka -144

 • Zbydniów - 559
 
RAZEM: 7875 osób
 
Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2013 roku.
 
 • Boczów - 306 osób

 • Brzezowa - 357

 • Chrostowa - 340

 • Cichawka - 504

 • Grabie - 578

 • Kamyk - 353

 • Kępanów - 219

 • Kobylec - 816

 • Lubomierz - 251

 • Łapanów - 1225

 • Sobolów -733

 • Tarnawa- 736

 • Ubrzeż - 278

 • Wolica - 273

 • Wieruszyce - 142

 • Wola Wieruszycka -142

 • Zbydniów - 562
 
RAZEM: 7815 osób
 
Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2012 roku.
 
 • Boczów - 299 osób

 • Brzezowa - 354

 • Chrostowa - 338

 • Cichawka - 496

 • Grabie - 577

 • Kamyk - 350

 • Kępanów - 209

 • Kobylec - 801

 • Lubomierz - 245

 • Łapanów - 1189

 • Sobolów -741

 • Tarnawa- 732

 • Ubrzeż - 277

 • Wolica - 268

 • Wieruszyce - 150

 • Wola Wieruszycka -141

 • Zbydniów - 564
 
RAZEM: 7734 osób
  
Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2011 roku.
 
 • Boczów - 295 osób

 • Brzezowa - 349

 • Chrostowa - 334

 • Cichawka - 496

 • Grabie - 566

 • Kamyk - 343

 • Kępanów - 212

 • Kobylec - 792

 • Lubomierz - 248

 • Łapanów - 1182

 • Sobolów -743

 • Tarnawa- 739

 • Ubrzeż - 276

 • Wolica - 260

 • Wieruszyce - 151

 • Wola Wieruszycka -140

 • Zbydniów - 565 
 
RAZEM: 7691 osób