Remont rowu melioracyjnego w m. Grabie lewy dopływ rzeki Stradomka dł. 420mb
Wpisał: Grzegorz Statek   
26.09.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Przedmiar
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamieszczono, dnia 10.10.2011 r.