Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolowie w ramach programu "Radosna Szkoła"
Wpisał: Grzegorz Statek   
25.08.2011.

Ogłoszenie

SIWZ i zał±czniki
O¶wiadczenie
Opis techniczny
Specyfikacja techniczna
Przedmiar
Kosztorys ofertowy
Projekt zagospodarowania
Projekt

Zamieszczono, dnia 25.08.2011 r.


Pytania i odpowiedzi oraz wyja¶nienia

Pytanie 1.
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zamontowanie hu¶tawki wahadłowej pojedyncze4j lub dwóch pojedynczych zamiast jednej podwójnej?

OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na zamianę hu¶tawki. Należy wycenić oraz zamontować hu¶tawkę wahadłow± podwójn±.

Zamieszczono, dnia 01.09.2011 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 23.09.2011 r.