Roboty remontowe budowlane i instalacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Cichawce
Wpisał: Grzegorz Statek   
10.08.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Obmiar
Kosztorys uproszczony
Rysunek
Projekt

Zamieszczono, dnia 10.08.2011 r.

 Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienia i wyjaśnienia:

 

1. w poz. 122 tj.  KNR 12/1122/9 Cokoliki na schodach z płytek  układanych na klej, metoda  kombinowana, z przecinaniem płytek, cokolik o wys. 20 cm (krotność 2).
W opisie tej pozycji jest wyszczególnienie krotność 2, lecz w samej pozycji w krotnościach już nie występuje ( krotność 1), proszę o sprostowanie.

Odpowiedź.
W poz. 122 należy wycenić wg KNR 12/1120/9 z zastosowaniem współczynnika – krotność 2,0  ,  przedmiar robót bez zmian.

2. Proszę o  zamieszczenie zestawienia materiałów oraz sprzętów.

Odpowiedź.    -  w uzupełnieniu przedmiaru zostaje zamieszczona kalkulacja  szczegółowa z zestawieniem materiałów i sprzętu.

Kalkulacja szczegółowa

3. Proszę o wyjaśnienie dotyczące balustrad, czy mają być zastosowane balustrady stalowe, czy kajnerowe.

Odpowiedź -  należy uwzględnić w wycenie balustrady ze stali nierdzewnej.

4. Remont dachu ( poz. 30-39) proszę podać ilości krycia, oraz materiał ( w opisie dachówka ceramiczna), brak ołacenia oraz foliowania.

Odpowiedź  -  Dodatkowo  należy  wycenić:
    -  rozbiórkę  pokrycia dachu w ilości   134,32 m2  wg  KNR 4-01 535/1
   -   rozbiórkę  łacenia                              134,32 m2  wg  KNR 4-01  430/5
   -  przybicie łat i kontrłat                        134,32 m2  wg  KNR 15 517/2 -  analogia
  -   ułożenie  ekranu z folii dachowej
       paroprzepuszczalnej                          134,32 m2  wg  KNR 15  517/1 – analogia
  -   pokrycie połaci dachu blachą
      dachówkową  z odzysku                     134,32 m2  wg  KNR 15 519/1
  -   ułożenie gąsiorów z blach
      tłoczonych  powlekanych                     9,20 mb    wg  KNR 15  521/1
  -  obróbki blacharskie                               2,11 m2     wg KNR 202  506/2

Zamieszczono, dnia 22.08.2011 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieszczono, dnia 26.08.2011 r.