ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ ASENIZACYJNĄ ORAZ OSPRZĘTEM DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Wpisał: Grzegorz Statek   
05.08.2011.

Ogłoszenie

SIWZ 
Umowa
Oferta
Załącznik nr 2, 3, 4, 5

Zamieszczono, dnia 05.08.2011 r.

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamieszczono, dnia 17.08.2011 r.