Odbudowa stacji ujęć i uzdatniania wody w msc. Chrostowa - etap I w ramach usuwania skutków powodzi
Wpisał: Grzegorz Statek   
18.07.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna

Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Przedmiar I
Przedmiar II
Projekt

Rysunki

Rys.1
Rys.2
Rys.3
Rys.4.1
Rys.4.2
Rys.4.3
Rys.4.4
Rys.4.5
Rys.4.7
Rys.4.8
Rys.4.9
Rys.4.10
Rys.4.11
Rys.4.12
Rys.4.13
Rys.4.14
Rys.4.15
Rys.4.16

Zamieszczono,dnia 18.07.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieszczono, dnia 03.08.2011 r.