III końcowy etap modernizacji budynku Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz zakup wyposażenia
Wpisał: Grzegorz Statek   
13.06.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna

Umowa

Oferta

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie załącznik nr "4"
Przedmiar

Kosztorys ofertowy

 


Ogłoszenie

Zamieszczono, dnia 29.06.2011r.