Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łapanów oraz pojazdów i urządzeń Ochotniczych Straży Pożarnyc
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
21.04.2011.

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik 4 

Zamieszczono dnia 21-04-2011


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczono, dnia 29.04.2011 r 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamieszczono, dnia 05.05.2011 r.