Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cichawce w ramach programu "Radosna Szkoła"
Wpisał: Grzegorz Statek   
15.04.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Oferta - zał. 1
Umowa - zał. 3
Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał. nr 6
Oświadczenie - zał. nr 7
Oświadczenie - zał. nr 8
Wykaz osób
Opis techniczny
Mapa 1 , Mapa 2 - zał. 2
Specyfikacja techniczna - zał. nr 4
Przedmiar - zał. nr 5
Kosztorys ofertowy

Pytania i odpowiedzi:

nr 1

nr 2

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamieszczono, dnia 18.05.2011 r.