Remont mostu i przyczółku na rzece Stradomka w msc. Boczów - w ramach usuwania skutków powodzi
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
11.03.2011.

Ogłoszenie

 SIWZ

 Specyfikacja techniczna

 Umowa

Oferta

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie załącznik 4

Przedmiar

Kosztorys ofertowy - aktualny kosztorys ofertowy znajduje się poniżej w zakładce "Zapytania i odpowiedzi"

Opis techniczny

Rysunki do opisu technicznego


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 04.04.2011 r.


Informacja:

Do otwarcia niektórych załączników wymagane jest oprogramowanie WinRAR które można poprać z strony http://www.winrar.pl. Pobierz oprogramowanie WinRAR 

 

Zapytania i odpowiedzi

Wprowadzono dnia 22.03.2011r.