Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7511790 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Aktualności:
Druga rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
02.04.2007.

 Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens
(‘Tryptyk Rzymski’- Jan Paweł II)

Włączając się do rocznicy obchodów śmierci Papieża Wielkiego Polaka – Wójt Gminy Łapanów  Jan Kulig wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz oświaty, złożył okolicznościową wiązankę pod pomnikiem Patrona Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie zapalając symboliczne znicze.

Czytaj całość…
 
KONKURS NA DYREKTORÓW PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
27.03.2007.

Wójt Gminy Łapanów ogłasza konkurs na:

1. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie

Tekst ogłoszenia 

2. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łapanowie

Tekst ogłoszenia 

 
Walne zebranie OSP Łapanów PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.03.2007.
 24 lutego 2007r. w Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Łapanów Pan Jan Kulig. Podczas zebrania ostały przedstawione sprawozdania z działalności:
- sprawozdanie z działalności OSP Łapanów, które przedstawił Prezes Pan Mieczysław Nowak
- sprawozdanie i projekt planu finansowego, które przedstawił Skarbnik Pan Jan Śliwa
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP, które przedstawił Przewodniczący KR Pan Adam Kogut

Czytaj całość…
 
Rada Gminy Łapanów uchwaliła nowy budżet PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.03.2007.

 Głównym tematem IV Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 28 lutego 2007 roku było przyjęcie budżetu gminy na rok 2007.
Po stronie dochodów wyniesie on 16 110 256,00 zł, zaś po stronie wydatków 17 252 161,00 zł. Najwięcej środków z tegorocznego budżetu, bo aż  6 189 200,00 zł przeznaczonych zostanie na oświatę gminną, na ochronę środowiska 2 032 360,00 zł w tym zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków współfinansowanej ze środków ZPORR; na drogownictwo  1 239 250,00 zł w tym zakończenie projektu pn. „Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Łapanów poprzez modernizację połączeń drogowych i mostowych” współfinansowanego ze środków ZPORR, budowa chodników; na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 530 000,00 zł w tym dotacja na działalność domów kultury i bibliotek, dotacja na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych; na kulturę fizyczną i sport 120 000,00 zł 

Czytaj całość…
 
Wyniki IV Memoriału im. Janusza Kuliga PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
26.02.2007.

 W sobotę 24 lutego 2007r. w sali ZS w Łapanowie odbył się IV Memoriał Piłkarski im. Janusza Kuliga. Memoriał poświęcony Januszowi Kuligowi, najwybitniejszemu sportowcowi naszej ziemi, organizowany jest już po raz czwarty. Janusz tutaj zaczynał swoją karierę sportową, tu kopał piłkę  w miejscowym Klubie Sportowym Piast. W organizowanych turniejach o "Puchar Janusza Kuliga", Janusz zawsze przyjeżdżał osobiście i wręczał ufundowane przez siebie nagrody.
W sobotnim turnieju brało udział sześć  drużyn piłkarskich reprezentujących  gimnazja w Łapanowie, Tarnawie, Sobolowie, Trzcianie, Muchówce i Leszczynie.

Czytaj całość…
 
Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
22.02.2007.
 10 lutego 2007r.  odbyło się zebranie OSP w Zbydniowiu . Na uwagę zasługuje fakt, że wzrasta zainteresowanie młodzieży  pracą w szeregach straży pożarnej. Dobiega również końca rozpoczęta w 2005 r. modernizacja  remizy OSP w Zbydniowiu. Dobudowano część budynku, budynek ocieplono i otynkowano, nad całością położono nowy dach z myślą o poddaszu, gdzie znajdować się ma świetlica wiejska.
Czytaj całość…
 
W Gminie Łapanów wybrano sołtysów na V kadencję 2006 - 2010 PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
22.02.2007.

 Dobiegły końca zebrania sprawozdawczo - wyborcze sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łapanów. W miesiącach styczeń - luty przeprowadzono 17 zebrań, na których sołtysi złożyli sprawozdania za okres kadencji natomiast Wójt Gminy Jan Kulig  dokonał podsumowania osiągnięć oraz oceny pracy poszczególnych sołtysów. Tym samym dziękując za bardzo dobrą współpracę.

Czytaj całość…
 
Wyniki wyborów do Małopolskiej Izby Rolniczej PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.02.2007.
W wyniku wyborów do Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 04 lutego 2007r wybrano dwóch delegatów z terenu Gminy Łapanów, którzy będą reprezentować rolników w Radzie Powiatu Małopolskiej Izby Rolniczej.
Wybrani delegaci to:
Pan Dariusz Włudyka zamieszkały Zbydniów
Pan Zygmunt Zdebski zamieszkały Kobylec
 
Wybory do Izb Rolniczych w Łapanowie PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
21.02.2007.
Małopolska Izba Rolnicza jest jednostką organizacyjną wojewódzkiego samorządu rolniczego. Działa na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które są podatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Członkowie Izby raz na cztery lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach, przedstawiciele ci tworzą Radę Powiatową, a 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, które jest najważniejszym organem Izby - wybiera Zarząd, udziela mu absolutorium, uchwala budżet itd.
Czytaj całość…
 
Ważna informacja! PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
20.02.2007.

Urząd Gminy w Łapanowie uprzejmie informuje, iż opłatę skarbową, podatki i opłaty lokalne można uiszczać na nasze konto bankowe w KBS: O/Łapanów Nr 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001


Międzynarodowy numer konta bankowego dla Urzędu Gminy Łapanów :

Krakowski Bank Spółdzielczy przez Bank Gospodarki Żywnościowej
IBAN -  PL 14 85910007 0120 0000 0026 0001
SWIFT - GOPZPLPW

 
Wichury również w Łapanowie PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.02.2007.
 W nocy z 18 na 19 stycznia 2007r silnie wiejący wiatr poczynił znaczne spustoszenia w Gminie Łapanów. Rano w piątek w ośmiu miejscowościach brakowało prądu, z uzyskanych informacji od mieszkańców wynika że na ok. 200 budynkach mieszkalnych i gospodarczych uszkodzone częściowo zostały pokrycia dachowe.
W miejscowości Zbydniów całkowicie uległ zniszczeniu drewniany budynek gospodarczy (stodoła) uszkadzając również budynek inwentarski (obora).
W miejscowości Grabie powalone drzewo uszkodziło bramę wjazdową do szkoły oraz linię energetyczną i telefoniczną.
Czytaj całość…
 
Ostatnia Sesja 2006 roku PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.02.2007.
 Ostatnia Sesja w 2006 r odbyła się 29 grudnia. W części roboczej radni przyjęli kilka uchwał: -o zmianach w budżecie gminy,
-o zakupie działek,
-program współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007,
-plan pracy Rady Gminy na 2007 r.
-uchwałę w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Czytaj całość…
 
ZPORR PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.02.2007.

 INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY
Czytaj całość…
 
Jubileusze małżeńskie PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
20.02.2007.
 Dnia 21 października 2006r,w Domu Kultury w Łapanowie zorganizowano Uroczystość Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.

JUBILEUSZ "DIAMENTOWYCH GODÓW" świętowali:
1.Państwo Eleonora i Alojzy Król zamieszkali: Zbydniów

JUBILEUSZ" SZMARAGDOWYCH GODÓW" świętowali:
1. Państwo Stanisława i Józef Bartosz zam. Zbydniów
2. Janina i Władysław Bogacz zam. Tarnawa
3. Eugenia i Stanisław Wilgocki zam. Kobylec

JUBILEUSZ" ZŁOTYCH GODÓW' świętowali:
1. Teresa i Tadeusz Bukowiec zam. Kobylec
2. Emilia i Stefan Góral zam. Wola Wieruszycka
3. Maria i Edward Jeziorek zam. Kamyk
4. Józefa i Stanisław Krzysztofiak zam. Kępanów
5. Aniela i Feliks Mech zam. Tarnawa
6. Genowefa i Józef Smaga zam. Cichawka
7. Bogumiła i Stanisław Węglarz zam. Kamyk
8. Janina i Kazimierz Ziółkowski zam. Tarnawa

Czytaj całość…
 
Gorący sezon nad zalewem w Łapanowie PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
20.02.2007.
PICT0018.jpg (58372 )Kilkanaście tysięcy osób wypoczywało w tym roku nad łapanowskim zalewem. To był jeden z najlepszych sezonów. Do tej pory odwiedziło zalew dwa razy więcej turystów niż w poprzednim roku.
Na tę wyjątkową frekwencję niewątpliwy wpływ miała pogoda. Takiego gorącego lata dawno już nie było. Już wcześnie rano nad wodą było tłoczno. Pusto robiło się dopiero późnym wieczorem. Pełne obłożenie nadal mają domki letniskowe znajdujące się na terenie ośrodka. Nie brakuje też turystów, którzy wypoczywają pod namiotami rozbitymi nad zalewem. Jeśli pogoda się utrzyma, tak będzie nadal.
Czytaj całość…
 
Rynek w Łapanowie zachwyca mieszkańców i turystów PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
19.02.2007.

                                  

 Trwająca kilka miesięcy modernizacja łapanowskiego centrum właśnie się zakończyła. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” . Przebudowa centrum Łapanowa pochłonęła w sumie około 600 tysięcy złotych. Gmina na ten cel dostała 358 tysięcy złotych. Brakujące środki Rada Gminy Łapanów zabezpieczyła w tegorocznym budżecie.

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 171 172 173 174 nast. » koniec »»

Pozycje :: 3634 - 3650 z 3650
© 2023 Strona Gminy Łapanów