Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335358 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Przebudowa pobocza na chodnik oraz wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów w msc. Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
16.08.2010.

Ogłoszenie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-08-16, numer ogłoszenia 251616-2010.

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Przedmiar
Oferta
Umowa
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów