Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335342 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont drogi transportu rolnego nr działki 471 w miejscowości Grabie PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
28.07.2010.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Przedmiar
Kosztorys ofertowy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
© 2023 Strona Gminy Łapanów