Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335381 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Nieograniczony przetarg na zadanie "Remont drogi gminnej nr K 580214 Tarnawa-Przeginia-Zbydniów. PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
19.07.2010.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Przedmiar


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów