Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7507169 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Jednostki organizacyjne PDF Drukuj
Oceny: / 38
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
05.09.2017.
 • Gminny Zakład Komunalny - Jednostka budżetowa Gminy    
       Kierownik - Sławomir Góral    
       Kobylec 64A
       32 - 740 Łapanów
       tel. 14 613 45 15
             14 685 37 16

 • Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie
      Dyrektor - mgr Mateusz Dudzik
      32 - 740 Łapanów 195
      tel/fax 14 685 39 50
      e - mail: lapgim@szkola.wp.pl
     

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Łapanowie
      Dyrektor - mgr Dorota Twaróg   
      32 - 740 Łapanów 195
     tel/fax 14 613 44 08
      e - mail: psplapanow@wp.pl
      www.psplapanow.webpark.pl

 • Szkoła Podstawowa w Sobolowie
       Dyrektor - mgr inż. Stanisław Sobczak
       32 - 742 Sobolów 100
       tel. 14 685 43 90
       fax. 14 685 43 60
       e - mail: sobolow@wp.pl
       http://zssobolow.edupage.org

 • Szkoła Podstawowa w Tarnawie
       Dyrektor - mgr inż. Bogusław Janik
       32 - 741 Tarnawa 119
       tel. 14 613 55 70
       fax. 14 610 52 77
       e - mail: psptarnawa@interia.pl
  http://tarnawa.edu.pl/

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu
      Dyrektor - mgr Teresa Leśniak
      Grabie 60
      32 - 740 Łapanów
      tel. 14 610 12 80
      e - mail: pspwg@wp.pl
      www.pspwgrabiu.edupage.org

 • Centrum Obsługi Oświaty        
      w Łapanowie
      Kierownik - lic. Anna Kurnik
      32 - 740 Łapanów 34
      tel. 14 613 40 57
      fax. 14 685 37 40
      e - mail: zeas@lapanow.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie
        Kierownik - mgr Małgorzata Bolak
        32 - 740 Łapanów 34
         tel / fax. 14 685 39 04
         e - mail: gops@lapanow.pl

 • Centrum Kultury Gminy  Łapanów
    Dyrektor -  Michał Paszkot     
    32-740  Łapanów 10
    tel/fax  14 685 34 50
    http://www.ck-lapanow.pl/

 • Dom Kultury w Łapanowie           
        32 - 740 Łapanów 10
        tel. 14 685 34 50
        e - mail:  dklapanow@wp.pl
        www.dk-lapanow.pl

 • Dom Kultury w Tarnawie
        Kierownik - mgr  Monika Weber
        32 - 741 Tarnawa 37
        tel. 14 613 58 00
        e - mail:  dkt@lapanow.pl
  www.dktarnawa.pl

 • Dom Kultury w Sobolowie
        Kierownik - Jadwiga Musiał
        32 - 742 Sobolów
        tel. 14 685 43 95

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie
         Dyrektor - Teresa Szewczyk
         32 - 740 Łapanów
         tel. 14 685 34 60

 • Przedszkole Publiczne w Łapanowie
        Dyrektor - mgr  Agnieszka Trzos    
        32 - 740 Łapanów
        tel. 14 613 44 32
       
  http://www.pplapanow.szkolnastrona.pl/

 • Szkoła Muzyczna I stopnia w Sobolowie
        Dyrektor - mgr Stanisław Rybka
        32-742 Sobolów 28
        tel. 14 685-93-22
        http://www.szkolamuzyczna-sobolow.pl/

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów