Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7507191 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Wybory PDF Drukuj
Oceny: / 53
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
25.09.2015.
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

czytaj treść informacji
 

 
 
 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Łapanów - Kierownika Urzędu z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 
Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Druk wniosku o dopisanie do spisu wyborców
 

 
 
Informacja
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w terminie do 02 października 2015 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Łapanowie

 
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Łapanów z dnia 21 września 2015 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i przeznaczonych do głosowania  korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
 
 
 
 
W Y B O R Y   P R E Z Y D E N C K I E  2 0 1 5
10 maja 2015 r. 
 
 
  
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 maja 2015 r.
 
 
czytaj treść Obwieszczenia
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 11 maja 2015 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
czytaj treść Obwieszczenia
czytaj treść załącznika nr 1
czytaj treść załącznika nr 2

 
Link do strony ze wszystkimi komunikatami PKW

http://goo.gl/3kTneD

 
Informacja w formie plakatu jak należy głosować
  
   Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych 
 
 Informacja
Sprawdzanie spisów osób uprawnionych do głosowania w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wyborcy przebywający czasowo ma terenie tut. Gminy są dopisywani do spisu wyborców na własny wniosek złożony najpóźniej do dnia 05 maja 2015 r..

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w dowolnie wybranym obwodzie głosowania do dnia 08 maja 2015 r.

 
 
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Łapanów - Kierownika Urzędu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
dotycząca głosowania korespondencyjnego
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Łapanów
z dnia 08 kwietnia 2015 r.
o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
 
 Informacja Wójta Gminy Łapanów dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca możliwości głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
 
 
 
W Y B O R Y   S A M O R Z Ą D O W E  2 0 1 4
16 listopada 2014 r.
  
 
 

 
 
Obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów samorządowych
 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 
 
 

 
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łapanów sporządzony dnia 18.11.2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łapanowie
 
 
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Łapanów sporządzony dnia 18.11.2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łapanowie 
 
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Łapanów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Łapanów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
 
 
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie o terminie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 14 października 2014 r.  o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Łapanów w okręgu wyborczym nr 11
 
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 14 października 2014 r.  o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Łapanów w okręgu wyborczym nr 6
 
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 14 października 2014 r.  o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Łapanów w okręgu wyborczym nr 3
 
 
Informacje o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
 
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 08 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Informacja o terminie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Łapanów
z dnia 26 września 2014 r.
o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego.
 

 
Gminna Komisja Wyborcza w Łapanowie informuje w jakich dniach i godzinach będzie pełnić dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Radnych do Rady Gminy i kandydatów na Wójta Gminy Łapanów 
 
 
Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 
 
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 20 września 2014 r.
w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Łapanów
z dnia 03 września 2014 r.
w sprawie informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
w wyborach do Rady Gminy Łapanów zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 roku

czytaj treść obwieszczenia

 
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
25 maja 2014 r.
 
 Zawiadomienie Wójta Gminy Łapanów o sporządzeniu spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 
 
Informacja Wójta Gminy Łapanów o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 
Informacja Wójta Gminy Łapanów o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Łapanów z dnia
22 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 
 
Informacja Wójta Gminy Łapanów w sprawie pełnomocnictw do głosowania
 
 
 Informacja Wójta Gminy Łapanów w sprawie głosowania korespondencyjnego
 
 
Informacja Wójta Gminy Łapanów w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 

 
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Tarnowie
 
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 
 
Informacja Wójta Gminy Łapanów z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
9 października 2011 r.
 

 Wyniki Głosowania w Gminie Łapanów


 

Wójt Gminy Łapanów, stosownie do art. 26 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 Informacja Wójta Gminy Łapanów dotycząca składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


 

I N F O R M A C J A

Wójt  Gminy  Łapanów  informuje  iż uprawnieni wyborcy  niepełnosprawni i wyborcy powyżej  75 lat    w terminie do dnia 29 września 2011 roku mogą  składać  wnioski o sporządzenie aktu  pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. W/w wnioski przyjmowane będą w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy w Łapanowie w godzinach pracy Urzędu.

Wójt   Gminy  Łapanów
  /-/  Jan Kulig
I N F O R M A C J A

   Wójt  Gminy   Łapanów  informuje  iż  uprawnieni  wyborcy  niepełnosprawni w terminie do  dnia  19 września 2011 roku powinni  zgłosić  zamiar głosowania korespondencyjnego   w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych na  dzień 9 października  2011 roku. Zgłoszenie powinno   zawierać :nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia ,numer ewidencyjny PESEL  wyborcy niepełnosprawnego ,oświadczenie o wpisaniu wyborcy  do rejestru wyborców, oznaczenie wyborów ,których dotyczy zgłoszenie, a także  wskazanie adresu stałego zamieszkania. Zgłoszenia można dokonać ustnie ,pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wójt   Gminy  Łapanów
  /-/  Jan Kulig
 
I N F O R M A C J A
Wójt  Gminy Łapanów  informuje iż zgłoszenia  kandydatów na członków  obwodowych  komisji  wyborczych , w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku  przyjmowanie będą  w pokoju  Nr  1 Urzędu  Gminy w Łapanowie  w terminie do dnia  16  września 2011 roku w godzinach pracy  Urzędu.
Wójt   Gminy  Łapanów
                                                                     /-/  Jan Kulig
 
 

 

 

Kalendarz wyborczy

 

Strona Państwowej Komisji Wyborczej:
http://www.pkw.gov.pl

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 listopad 2010 r.

Zbiorcze informacje o listach kandydatów w wyborach do rady gminy Łapanów

Nazwa komitetu (kolejność alfabetyczna)

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. Stokłosa Paweł, wiek: 36, miejsce zamieszkania: Łapanów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.Stawarz Kazimierz Zdzisław, wiek 70, miejsce zamieszkania: Boczów
2. Grzyb Stanisław, wiek: 62, miejsce zamieszkania: Grabie
3. Stach Marian, wiek 52, miejsce zamieszkania: Tarnawa
4. Jacewicz Celina Joanna, wiek 40, miejsce zamieszkania: Wolica

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHROSTOWA 2010
1. Wajda Szczepan Michał, wiek 23, miejsce zamieszkania:  Chrostowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁAPANÓW
1. Patalita Marek Jan, wiek 51, miejsce zamieszkania: Boczów
2. Paszkot Alicja, wiek 52, miejsce zamieszkania: Brzezowa
3. Woźniak Krzysztof Adolf, wiek 55, miejsce zamieszkania: Chrostowa
4. Kaczmarczyk Ryszard, wiek 49, miejsce zamieszkania: Cichawka
5. Węglarz Maria Rozalia, wiek 52, miejsce zamieszkania: Kamyk
6. Wróbel Wacław, wiek 60, miejsce zamieszkania: Lubomierz
7. Leśniak Dariusz Stanisław, wiek 36, miejsce zamieszkania: Łapanów
8. Węglarz Wiesław Mikołaj, wiek 51, miejsce zamieszkania: Łapanów
9. Śliwa Andrzej Adam, wiek 49, miejsce zamieszkania: Sobolów
10. Szewczyk Grażyna, wiek 42, miejsce zamieszkania: Wieruszyce
11. Sałaja Kazimierz Henryk, wiek 48, miejsce zamieszkania: Wolica

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH LUDOWY ZIEMI ŁAPANOWSKIEJ
1. Socha Violetta Alicja, wiek 40, miejsce zamieszkania: Brzezowa
2. Bujak Krystyna Maria, wiek 48, miejsce zamieszkania: Cichawka
3. Nowak Leszek, wiek 55, miejsce zamieszkania: Grabie
4. Kluba Krzysztof Michał, wiek 48, miejsce zamieszkania: Kamyk
5. Mucha Zdzisław Stanisław, wiek 66, miejsce zamieszkania: Kępanów
6. Kołos Maria, wiek 55, miejsce zamieszkania: Kobylec
7. Ziółkowska Bogumiła Irena, wiek 51, miejsce zamieszkania: Łapanów
8. Satoła Tadeusz, wiek 61, miejsce zamieszkania: Tarnawa
9. Szewczyk Maria Cecylia, wiek 52, miejsce zamieszkania: Ubrzeż
10. Hejmo Stanisław, wiek 72, miejsce zamieszkania: Zbydniów

Szerszą informację z rozbiciem kandydatów na poszczególne okręgi znajdą Państwo na stronie http://wybory2010.pkw.gov.pl

 Zbiorcze informacje o kandydatach na Urząd Wójta Gminy Łapanów

1. Kulig Jan Michał, wiek  70, Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁAPANÓW, Miejsce zamieszkania: Łapanów.

2. Włudyka Dariusz Andrzej,  wiek 36, Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH LUDOWY ZIEMI ŁAPANOWSKIEJ, Miejsce zamieszkania: Zbydniów. 
 

 
 
 
 
 
Informacja
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w terminie do 29 października 2010 r. do godz. 1500 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Łapanowie.

Wójt Gminy Łapanów
/-/Jan Kulig
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapanowie z dnia 23 października 2010 roku.
 
 
 
 

Kalendarz wyborczy
 
  • Do 31 października - podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

  • Do 6 listopada - podanie do publicznej wiadomości informacji o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

  • Do 7 listopada - sporządzenie spisów wyborczych.

  • 21 listopada w godz. 8 - 22 - głosowanie.

  • 5 grudnia - druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów (w sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy ważnych głosów).
 
 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów