Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7507200 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Łapanowie PDF Drukuj
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
14.12.2017.
 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie 10 grudnia 2017 r. przeżywała 10. Dzień Otwarty. Każdego roku w połowie Adwentu w niedzielne popołudnie do naszej szkoły zapraszani są rodzice uczniów. Wspólnota naszych nauczycieli zawsze stwarza okazje do spotkania z rodzicami w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Szkoła ma zadanie pomagać rodzinie dziecka w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu życiowych sukcesów, którym jest przyszłe, odpowiedzialne życie dorosłe.
Taki cel naszej nauczycielskiej kadry jest motywem prowadzenia Dni Otwartych, inaczej Dni Szkoły dla Rodzin. Tak można te dni skonkretyzować.
Wraz z panią dyrektor Dorotą Twaróg w czasie warsztatowych rad pedagogicznych zauważyliśmy, że w spotkaniach z rodzicami potrzebne jest dawanie rodzicom kierunków, w których winno zmierzać wychowanie dzieci. Jako szkoła chcemy odpowiadać na potrzeby naszych uczniów, ale będąc przy tym świadomi, że bez rozmowy z rodzicami, bez spotkanie ze środowiskiem, w którym wzrasta nasz uczeń jest to nie możliwe. Dzień otwarty ma kilka wymiarów spotkania z rodzicami. Pierwszym jest ukazanie rodzicom wydarzeń szkolnych, sukcesów poszczególnych klas i uczniów. Wszystko po to, by rodzice widzieli owoce pracy, często niezauważonej przez wielu nauczycieli. Drugim wymiarem jest przypomnienie celów pedagogicznych szkoły. Zawsze w imieniu nauczycieli do rodziców przemawia pani dyrektor informując gości o ważnych wydarzeniach, ale przy tym zwracając uwagę na niebezpieczeństwa dotyczące kształtowania młodego człowieka. Jest podyktowane tym, że świat stał się w wielu dziedzinach wirtualny poprzez łatwy dostęp do tabletów, smartfonów… Trzecim wymiarem jest część artystyczna. Różne klasy przedstawiają jasełka oraz uczniowie wraz z rodzicami prowadzą kiermasz wykonanych przez siebie świątecznych ozdób. Jednak najważniejszym wymiarem jest spotkanie z ojcami uczniów. Tatusiowie w tygodniu nie mają czasu na spotkanie z wychowawcami. W Dniu Otwartym mają okazję zobaczyć miejsce, w którym ich dziecko spędza większość czasu w tygodniu.
10. Dzień Otwarty ukazał, że zbliżenie szkoły do rodzin wychowanków wpływa na całą społeczność. Pogłębia się współpraca w wychowaniu, wzrasta poczucie więzi z Małą Ojczyzną. Poza tym szkoła jest miejscem przekazywania kultury. Zaproszenie rodzin przekazuje coś bardzo ważnego, że wszyscy jako społeczność parafii i gminy w wychowaniu mówimy jednym głosem. Konkretny głos w przekazywaniu wartości ma wpływ na przyszłe pokolenia Łapanowa, a przy tym Polski.


 
Tekst: ks. Robert Anusiewicz
Zdjęcia: ks. Robert Anusiewicz, Erwin Tkaczyk
 
© 2023 Strona Gminy Łapanów