Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7511851 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
XXXI Sesja Rady Gminy PDF Drukuj
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.12.2017.
 W dniu 30 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Spraw Socjalnych Elżbieta Żak złożyła informację o działalności międzysesyjnej komisji. Następnie radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały w następujących sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych,    
3/ przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4/ zmiany Uchwały Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów,
5/ zmiany Uchwały Nr XXVI/169/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016 - 2023.
    W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz śmieci w gminie Łapanów w 2018 r. i wzrostem kosztu wywozu o blisko 100 tys. zł, radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek opłat o 20%. Przez 3 lata stawka opłaty śmieciowej nie była zmieniana.  
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdego gospodarstwa domowego:
•    1-osobowego – w wysokości 9,50 zł miesięcznie (dotychczas 8,00 zł)
•    2-osobowego – w wysokości 19,00 zł miesięcznie (dotychczas 16,00 zł)
•    3-osobowego – w wysokości 28,50 zł miesięcznie (dotychczas 24,00 zł)
•    4-osobowego i więcej – w wysokości 32,50 zł miesięcznie (dotychczas 27,00 zł) jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
Po przyjęciu przez radnych uchwał, wójt Robert Roj poinformował o realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz o działalności międzysesyjnej. Na zakończenie miały miejsce zapytania i wolne wnioski.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż
 
© 2023 Strona Gminy Łapanów