Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7507195 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
24.11.2017.
Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 30 listopada (czwartek) 2017 r. o godz. 9:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.
4.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.
5.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym     nieruchomości     gruntowych,    
3/ przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz     innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4/ zmiany Uchwały Nr XXXV/274/14 RG Łapanów z dnia 7 luty 2014 r. w     sprawie  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów,
5/ zmiany Uchwały Nr XXVI/169/17 RG Łapanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w     sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016 -     2023.
7.Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.
8.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9.Zapytania i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji.   

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875).

Otrzymują:
1/Radni Rady Gminy
2/Sołtysi                               
                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów           
                                                                             (-)  mgr Celina Jacewicz
 
© 2023 Strona Gminy Łapanów