Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6961323 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Turniej w Sobolowie PDF Drukuj
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.10.2017.
 02 października 2017 r. na boisku LKS „Naprzód” Sobolów odbył się turniej piłkarski szkół podstawowych chłopców o puchar Wójta Gminy Łapanów, młodziczek o puchar Starosty Bocheńskiego, szkół gimnazjalnych chłopców o puchar Prezesa LKS "NAPRZÓD" Sobolów oraz dziewcząt o puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS.
Organizatorem turnieju był Ludowy Klub Sportowy "NAPRZÓD" Sobolów przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Urzędu Gminy Łapanów, Małopolskiego Zrzeszenia LZS i Starostwa Powiatowego w Bochni.
Startowało 15 drużyn dziewcząt i chłopców.

Chłopcy - Szkoły Podstawowe
1. Cichawka
2. Łapanów
3. Grabie
4. Zbydniów
5. Sobolów
6. Tarnawa

Dziewczynki – szkoły podstawowe
1. Cichawka
2. Łapanów
3. Sobolów
Dziewczęta – gimnazjum
1. Łapanów
2. Sobolów
3. Tarnawa
Chłopcy - gimnazjum
1. Sobolów
2. Tarnawa
3. Łapanów

Wyniki meczów – szkoły podstawowe - chłopcy

Cichawka – Sobolów 3 - 0
Cichawka – Łapanów 2 – 0
Cichawka – Grabie 1 – 0
Cichawka Tarnawa 3 – 0
Cichawka Zbydniów 4 – 0
Łapanów – Zbydniów 3 - 0
Łapanów – Grabie 2 - 0
Łapanów – Tarnawa 2 – 1
Łapanów – Sobolów 2- 0
Zbydniów – Grabie 1 – 0
Zbydniów – Sobolów 0 – 0
Zbydniów – Tarnawa 1 – 0
Sobolów – Grabie 0 – 0
Sobolów – Tarnawa 0 – 0
Grabie – Tarnawa 1 - 1

Wyniki meczów – szkoły podstawowe – dziewczęta

Cichawka – Łapanów 0 – 2
Cichawka – Sobolów 0 – 1
Łapanów – Sobolów 0 – 1

Wyniki meczy – gimnazja - dziewczęta

Sobolów – Łapanów 2 – 0
Sobolów – Tarnawa 3 – 2
Łapanów – Tarnawa 4 - 1

Wyniki meczy – gimnazja - chłopcy

Sobolów – Tarnawa 1 - 0
Sobolów – Łapanów 0 – 3
Łapanów – Tarnawa 4 - 2

Pierwsze miejsce w kategorii szkól podstawowych chłopców i puchar Wójta Gminy Łapanów zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Cichawce, drugie miejsce SP w Łapanowie, trzecie miejsce SP w Zbydniowie, czwarte miejsce SP w Sobolowie, piąte miejsce SP w Grabiu oraz szóste SP w Tarnawie

Pierwsze miejsce w kategorii szkól podstawowyh dziewcząt i puchar Starosty Bocheńskiego zdobyła drużyna ze SP w Sobolowie, drugie miejsce SP w Łapanowie, trzecie miejsce SP w Cichawce.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych (dziewcząt) oraz puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS zdobyło PG w Sobolowie , drugie miejsce Publiczne Gimnazjum w Łapanowie oraz trzecie miejsce PG w Tarnawie.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych (chłopców) oraz puchar Prezesa LKS "NAPRZÓD" Sobolów zdobyło PG w Łapanowie , drugie miejsce Publiczne Gimnazjum w Sobolowie, trzecie miejsce Publiczne Gimnazjum w Tarnawie.

Przed rozpoczęciem ceremonii wręczania pucharów, dyplomów i nagród działacze LZS /Józef Mazankiewicz, Stanisław Jachym, Tadeusz Mazur/ otrzymali z rąk Jerzego Bąka - Wiceprezesa Małopolskiego Zrzeszenia LZS pamiątkowe medale 70–lecia Tarnowskiego LZS.

Puchary, nagrody, dyplomy zwycięzcom w poszczególnych kategorii wręczali: Jerzy Bąk – Wiceprezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie, Wojciech Sotoła – Kierownik Ref. RTiPG (w imieniu Roberta Roja - Wójta Gminy Łapanów), Józef Mazankiewicz - Prezes LKS „NAPRZÓD” Sobolów

Puchary, nagrody, napoje i posiłek ufundowało Starostwo Powiatowe w Bochni, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Tarnowie, oraz LKS „Naprzód” Sobolów.
Urząd Gminy w Łapanowie wykonał pamiątkowe dyplomy, pokrył koszty transportu i służył pomocą organizacyjną.
 
 
Tekst i zdjęcia: Tadeusz Mazur
 
© 2021 Strona Gminy Łapanów