Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6961331 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
XXIX Sesja Rady Gminy PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
22.09.2017.
 W dniu 21 września 2017 r. w Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji oraz informacji o działalności międzysesyjnej komisji, radni przystąpili do zgłaszania wniosków i interpelacji, po czym podjęli uchwały w sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ zmian w Statucie Gminy Łapanów,
3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej,
4/ zmiany uchwały Nr XXIV/154/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2017 r.,
5/ zmiany uchwały Nr XIV/83/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Gminy Łapanów,
6/ przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w 2016 r., określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla Gminy Łapanów na lata 2015 – 2021,
Na zakończenie radni zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z informacją na temat realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż
 
© 2021 Strona Gminy Łapanów