Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6961402 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych PDF Drukuj
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.09.2017.
Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.),

odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon (wyłącznie od samochodów osobowych), które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco :

27 września             28 września              29 września
Łapanów                 Wola Wieruszycka             Kępanów
Brzezowa                Wieruszyce                       Grabie
Kobylec                   Cichawka                          Boczów
Wolica                     Sobolów                           Tarnawa
Lubomierz               Kamyk                              Ubrzeż
                             Chrostowa                         Zbydniów

Wójt Gminy Łapanów
mgr Robert Roj
 
© 2021 Strona Gminy Łapanów